ï»ż

Medicinska Understödsföreningen Liv och HÀlsa rf

 utdelar institutionella understöd för finlandssvensk medicinsk forskning. Ansökan om understöd görs elektroniskt pĂ„ en sĂ€rskild blankett (se blanketter).

NÀrmare information kan erhÄllas av föreningens ordförande, professor Tom Böhling (tom.bohling@helsinki.fi) eller av föreningens sekreterare Patrik Lerche (patrik.lerche@tresmeder.fi)