Ansökan om understöd

görs och inlämnas elektroniskt på en blankett som finns på nedanstående webbtjänst.

Observera att ansökan bör skrivas på svenska.

Ansökningstiden är årligen februari månad.

Webbtjänst för ansökningarFöreningen behandlar ansökningarna på följande sätt: