ÔĽŅ

Ansökan om understöd

görs och inlämnas elektroniskt på en blankett som finns på nedanstående webbtjänst.

Ansökningstiden 2020 är 1.2.-29.2.

Webbtjänst för ansökningarFöreningen behandlar ansökningarna på följande sätt: