Ansökan om understöd

görs och inlämnas elektroniskt på en blankett som finns på nedanstående webbtjänst.

Observera att ansökan bör skrivas på svenska.

Ansökningstiden 2022 är 1.2.-28.2.

Webbtjänst för ansökningarFöreningen behandlar ansökningarna på följande sätt: