Ansökan om understöd

görs och inlämnas elektroniskt på en blankett som finns på nedanstående webbtjänst.

Ansökningstiden 2021 är 1.2.-28.2.

Webbtjänst för ansökningarFöreningen behandlar ansökningarna på följande sätt: