Ansökan om understöd

görs och inlämnas elektroniskt på en blankett som finns på nedanstående webbtjänst. Ansökan bör inlämnas inom tid som anges i februari införd tidningsannons.

Ansökningstiden 2018 är 18.2. - 19.3.

Webbtjänst för ansökningarFöreningen behandlar ansökningarna på följande sätt: